لطفا پس از بررسی و تایید پیش فاکتور آن را ثبت نمایید
مقدار تقریبی ارز دریافتی:

نوع ارز:

قیمت جهانی ارز:
تتر

مجموع پرداختی شما :
******* تومان

توجه : زمان تقریبی ارسال ارز به کیف پول شما ۱۰الی ۱۵ دقیقه پس از تایید نهایی می باشد.